MENU
MENU

Wij zijn een advocatenkantoor met een persoonlijk, informele werkwijze. Wij vinden duidelijkheid belangrijk, daarom gebruiken wij korte communicatielijnen. U kunt ons kantoor vinden in het Rivierengebied in Waardenburg, tussen Zaltbommel en Tiel.

Juridisch Advies

De praktijk heeft ons geleerd dat de meeste ondernemers in het midden- en kleinbedrijf niet kunnen beschikken over een eigen bedrijfsjurist. Dikwijls zien we dat belangrijke transacties en afspraken niet schriftelijk worden vastgelegd. En is dit wél gebeurd, dan komt ondeugdelijke of onvolledige contracten voor. Meestal betreft het dan stukken die zijn opgesteld door een niet-jurist of zonder kennis van zaken zijn gedownload van het internet. Dergelijke contracten leiden in de dagelijkse rechtspraktijk regelmatig tot problemen. Ondernemers zouden in een vroeger stadium een deskundig jurist moeten raadplegen. Regelmatig blijkt bijvoorbeeld dat algemene voorwaarden niet op de juiste manier van toepassing zijn verklaard, wettelijke (vorm)vereisten niet in acht zijn genomen of klacht-, verval- en verjaringstermijnen zijn verstreken. Ons advies in die zaken: voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden, vermijd dergelijke situaties en maak gebruik van ons aanbod om kosteloos juridisch advies in te winnen. U kunt tijdens het wekelijkse spreekuur alle juridische vragen op rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn, voorleggen.

Rechtsgebieden

Contact