Naar boven
MENU
MENU

Herziening partneralimentatie bij echtscheiding

Al in 2015 dienden Tweede Kamerleden het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie in. Het moest kort gezegd  eerlijker, simpeler en korter!

De behandeling van de Wet is inmiddels overgenomen door twee andere Kamerleden.

Er is niet veel meer over van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel beperkt zich thans tot de duur van de partneralimentatie bij echtscheiding. De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, zal worden verkort van maximaal twaalf naar maximaal vijf jaar.

Een voorbeeld : een echtpaar is 8 jaar getrouwd en gaan scheiden, dan is de maximale termijn 4 jaar, tenzij zich een van de uitzonderingen voordoet. Welke uitzonderingen zijn dat dan?

Daarop bestaan twee uitzonderingen:

Bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd).

Indien er zorg is voor jonge kinderen, blijft de maximale duur twaalf jaar. Op het moment dat het jongste kind twaalf jaar is, eindigt de bijdrage.

Een voorbeeld: Als het echtpaar uit het eerste voorbeeld twee kinderen heeft van 10 en 6 jaar, dan zou volgens lid 1 de maximale termijn 4 jaar zijn. Echter nu het jongste kind 6 jaar is, duurt de onderhoudsverplichting voort totdat het jongste kind 12 jaar is. Dat is dan nog 6 jaar. Dat is in dit geval de maximale termijn.

De nieuwe termijnen zullen alleen gelden voor nieuwe gevallen. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, dan blijven de huidige maximale termijnen gelden.