MENU
MENU

Kinder- en Partneralimentatie

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.
Dat bij een scheiding of het uiteengaan van ouders een bijdrage voor de kinderen moet worden vastgesteld, is voor alle ouders eigenlijk wel duidelijk. De kinderen moeten immers nooit de dupe worden van keuzes van hun ouders.

Voor het berekenen van kinderalimentatie zijn veel regels. Een landelijk overleg van rechters heeft de zogeheten Tremanormen ontwikkeld. Hoe zit dit precies en wat moet u als ouder weten?

Vaststellen behoefte kind

Voor het vaststellen van kinderalimentatie kijk je eerst naar de behoefte van het kind. Kinderen mogen niet slechter worden van een scheiding. Hierdoor wordt voor het bepalen van hun behoefte na de scheiding teruggegrepen naar het gezamenlijk gezinsinkomen toen de ouders nog bij elkaar waren.
Vervolgens wordt vastgesteld over hoeveel draagkracht de beide ouders beschikken.

Vaststellen draagkracht

De draagkracht van de ouders wordt vastgesteld volgens een formule die uitgaat van het netto besteedbaar inkomen van de ouders en forfaitaire lasten. Het aandeel van ieder van de ouders in de kosten van de kinderen wordt vervolgens berekend naar rato van de draagkracht. Zo kan worden bepaald welk bedrag de niet-verzorgende ouder aan kinderalimentatie moet betalen aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de zogenaamde zorgkorting in verband met de kosten van de zorg die de niet-verzorgende ouder maakt in de tijd dat de kinderen bij deze ouder zijn. Wij kunnen de kosten van de kinderen en het aandeel van de ouders in die kosten voor u berekenen.

Indexering kinderalimentatie

De vastgestelde kinderalimentatie wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met een door de overheid vast te stellen percentage. Echter u dient zelf de correctie door te voeren in uw maandelijkse betaling. Wij informeren u er graag over.

Alimentatie wijzigen

Verder is het mogelijk om wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken indien er sprake is van wijziging van omstandigheden. De omstandigheden moeten echter wel zodanig gewijzigd zijn, dat de eerder door de rechter vastgelegde of in onderling overleg overeengekomen kinderalimentatie niet meer beantwoordt aan de wettelijke maatstaven. Een verzoek daartoe dient middels een advocaat bij de rechtbank ingediend te worden.

Heeft u besloten om te gaan scheiden of is uw financiële situatie gewijzigd? Wij zijn gespecialiseerd in alimentatiezaken en kunnen u adviseren. Kom langs voor een vrijblijvend eerste gesprek. Neem contact met ons op om een afspraak te maken op ons kantoor in Waardenburg.