Naar boven
MENU
MENU

Wat te doen als u verneemt erfgenaam te zijn?

Heeft u te horen gekregen dat u erfgenaam bent? Dan kunt u kiezen of en zo ja op welke wijze u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam dient zelf te beslissen of hij de erfenis wil aanvaarden of verwerpen.

Er zijn simpelweg drie mogelijkheden

  • Zuiver aanvaarden
  • Beneficiair aanvaarden
  • Verwerpen van de erfenis

Wanneer u nog niet zeker weet of u zuiver wilt aanvaarden? Pas dan op dat u zich niet als een erfgenaam gedraagt. Bijvoorbeeld door:

  • waardevolle spullen van de overledene mee naar huis te nemen
  • een schuldeiser te betalen met geld uit de nalatenschap;

Op het moment dat u door uw gedrag een erfenis per ongeluk aanvaardt, aanvaardt u de erfenis mét eventuele schulden. Denkt u bijvoorbeeld aan een geldlening of een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning. Het gevaar bestaat dan dat u die schuld uit eigen zak moet betalen.

Zuivere aanvaarding erfenis

Maakt u de keuze voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Dan erft u alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen. De erfgenamen zijn ook samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Hebt u eenmaal de erfenis aanvaard, dan kunt u niet meer op deze keuze terugkomen. Ook niet als er achteraf hoge schulden blijken te zijn.

Vermoedt u dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit? Dan is het verstandig om de keuze te maken om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld.

Bij beneficiair aanvaarding moet in de meeste gevallen de wettelijke ‘vereffeningsprocedure’ worden gevolgd. Dat houdt in dat er eerst een boedelbeschrijving moet komen met een opsomming van alle bezittingen en schulden in de nalatenschap.

Bij alle vragen betreffende de verdeling van een nalatenschap kunt u contact met Koppelaar & Linssen advocaten opnemen