Naar boven
MENU
MENU

Corona: loondoorbetaling uitzendkrachten

Uitzendkrachten maken zich zorgen over de gevolgen voor hun baan door de uitbraak van het coronavirus. Hoe zit het bijvoorbeeld met de doorbetaling van hun loon?

Loondoorbetaling

Met de loondoorbetalingsplicht zijn er drie verschillende situaties mogelijk:

1. De uitzendkracht is ziek (isolatie)

Hiervoor gelden de normale regels bij ziekte. De gevolgen zijn dus afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst:

• Bij overeenkomsten met uitzendbeding dient het uitzendbureau de Ziektewetuitke-ring van het UWV aan te vullen tot 91% van het uitkeringsloon
• Bij overeenkomsten zonder uitzendbeding dient het uitzendbureau 91% van het loon door te betalen;

2. Inlener stuurt uitzendkrachten naar huis maar niet op last van de autoriteiten

• Overeenkomsten met uitzendbeding eindigen van rechtswege doordat de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt, tenzij de uitzendkracht met behulp van zijn advocaat een beroep doet op de nietigheid van het uitzendbeding.
• Bij overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalings-plicht is er geen recht op loondoorbetaling, met inachtneming van de regels voor op-roepovereenkomsten (4 dagen termijn).
• In overeenkomsten met loondoorbetaling behoudt de uitzendkracht recht op loon;

3. De uitzendkracht moet in quarantaine op last van de autoriteiten (niet ziek)

• De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de uitzend-kracht niet kan werken
• Overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht lo-pen door. De uitzendkracht heeft geen recht op loon, tenzij de uitzendkracht al was opge-roepen in de komende vier dagen
• Is er sprake van loondoorbetaling dan zal de quarantaine in de meeste gevallen voor risico van het uitzendbureau komen.

Wilt u uw overeenkomst laten nazien of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere arbeidsrechtelijke vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met PolenAdvies / PolskaPorada ( info@polskaporada.nl) of met mr. R.A.D. Koppelaar (koppe-laar@koppelaarlinssen.nl) .