MENU
MENU

Erkennen van een baby of kind

Wanneer een kind in een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder op grond van de wet automatisch juridisch vader.

Als je niet bent getrouwd, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

Op welk moment erkennen?

De vader kan het kind erkennen op een aantal momenten:

Tijdens de zwangerschap. Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap is het handigste moment.

Bij de geboorteaangifte. Bij het eerste kind moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorte aangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden is dit voor de moeder belastend.

Op enig moment na de geboorte. Als de vader het kind niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kind.

Wanneer mag je een kind erkennen?

Om een kind te kunnen erkennen moet de vader aan de volgende voorwaarden voldoen:

Schriftelijke toestemming van de moeder hebben. Is dit het eerste kind samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.

minimaal 16 jaar oud zijn.

Zelf aanwezig bij de burgerlijke stand

 

Wat als de moeder niet wil meewerken aan erkenning?

Voor erkenning van een kind dat jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van moeder vereist. Als moeder deze toestemming aan erkenning niet wil geven, dan kan de man, die het kind wil erkennen, via een advocaat aan de rechter om vervangende toestemming voor erkenning verzoeken. De rechter zal de vervangende toestemming verlenen als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zal schaden, én de man de verwekker is van het kind. Op het moment dat niet duidelijk is of de man de verwekker van het kind is, kan een DNA-onderzoek nodig zijn.

 

Achternaam keuze

Bij de erkenning kan een (achternaam) keuze worden gedaan. De naamkeuze is alleen mogelijk bij het eerste kind van de erkenner en de moeder. Eventuele volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Rechten en plichten na erkenning

De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag maar wel omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet het kind officieel worden erkend.

kind officieel worden erkend.

Kom langs voor een vrijblijvend eerste gesprek. Neem contact met ons op om een afspraak te maken op ons kantoor in Waardenburg.