Naar boven
MENU
MENU

Harmonisatie CAO voor Uitzendkrachten

ABU en NBBU

De Uitzendbrancheorganisaties ABU en NBBU hebben in juli 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s afgesloten voor alle uitzendkrachten in Nederland, die zullen ingaan op 30 december 2019 en zullen doorlopen tot 1 juni 2021. In de nieuwe cao’s is de beloning verbeterd. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde toeslagen voor fysiek en zwaar werk en recht op een zelfde vergoeding van reisuren, waarop werknemers, die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlenende bedrijven recht hebben. Verder komen er betere garanties op inkomenszekerheid bij het wegvallen van uitzendwerk.

Fase A,B,C

Na het ingaan van de nieuwe cao’s zullen uitzendkrachten sneller rechten opbouwen in de verschillende fases van het uitzenden ( Fase A, Fase B en Fase C van de ABU-CAO en Fase 1 tot en met 4 van de NBBU-CAO ). Dat kan bijvoorbeeld als de uitzendkracht via een ander uitzendbureau bij hetzelfde inlenende bedrijf gaat werken. Telkens opeenvolgende dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk.

Verbetering van de rechtspositie van de Uitzendkracht

Reeds per 1 september 2019 worden in de huidige cao’s al de volgende wijzigingen ten behoeve van de verbetering van de rechtspositie van de uitzendkracht doorgevoerd:- Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van het uitzendbureau binnen het concern waartoe het uitzendbureau behoort bij een ander uitzendbureau van het concern in dienst treden.

Dat betekent dat bij een overgang naar dat andere uitzendbureau het aantal gewerkte uren wordt doorgeteld en de uitzendkracht dus sneller de diverse fases doorloopt;
– In het geval dat het inlenende bedrijf wordt opgevolgd door een ander inlenend bedrijf waarbij de uitzendkracht om zijn werk te behouden overgaat naar het uitzendbureau, waarmee dit andere bedrijf werkt, behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in het fasesysteem. Hij start zijn werkzaamheden voor dit nieuwe uitzendbureau in dezelfde fase, waarin hij voor het oorspronkelijke uitzendbureau werkzaam was en behoudt zijn positie in die fase.

Loon en periodieke verhogingen

Ook wordt voor de bepaling van de hoogte van zijn loon en de toekenning van periodieke verhogingen rekening gehouden met het arbeidsverleden bij het oorspronkelijke uitzendbureau.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact op Koppelaar & Linssen Advocaten