MENU
MENU

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 is het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat echtgenoten die na 1 januari 2018 trouwen van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Hierdoor zal vanaf de genoemde datum alleen het vermogen dat echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen c.q. hebben opgebouwd, standaard in de gemeenschap vallen. Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen vallen niet langer in de gemeenschap en behoren derhalve tot het privévermogen van de echtgenoten.

Een voorbeeld van wat er nog meer is gewijzigd. Vóór 1 januari 2018 was de uitsluitingsclausule een veel geziene bepaling in testamenten of bij giften. Door de uitsluitingsclausule op te nemen in een uiterste wilsbeschikking of bij de gift werd voorkomen dat de erfenis of gift in de gemeenschap van goederen valt. Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt de uitsluitingsclausule voor erfenissen en giften automatisch.

Voor ondernemers is er ook een en ander veranderd. In de wet is een nieuw artikel opgenomen. Ondernemingen die reeds bij het aangaan van het huwelijk bestaan, vallen niet in de gemeenschap.  Deze ondernemingen behoren tot het privévermogen van de echtgenoot-ondernemer. Wel is het zo, kort samengevat,  dat een echtgenoot die een onderneming drijft die buiten de beperkte gemeenschap valt, de winsten die tijdens het bestaan van die gemeenschap zijn opgebouwd en in de onderneming – na aftrek van het salaris – zijn gereserveerd, al snel aan de beperkte gemeenschap zal moeten vergoeden.

Zijn de nieuwe regels voor u voordelig of nadelig?  Dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Uiteraard kunnen wij u altijd van advies voorzien.