Naar boven
MENU
MENU

Nieuwsbrief 1

Welkom bij de periodieke nieuwsbrief van Koppelaar & Linssen Advocaten. In een kort tijdsbestek bent u op de hoogte van uw rechten, plichten en (recente) juridische ontwikkelingen.
In onze nieuwsbrief worden de rechtsgebieden behandeld waarin wij gespecialiseerd zijn, namelijk: het Arbeidsrecht, Bouwrecht, Contractenrecht, Huurrecht en Personen- en Familierecht. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan onze succesvolle incassopraktijk.

Arbeidsrecht
De (on)zekerheid van een nul-urencontract
Veel werkgevers maken gebruik van Nul-urencontracten en Min/max-contracten. Dit zijn contracten waarin geen vaste arbeidsuren zijn vastgelegd, maar waarin is bepaald dat de werknemer flexibel wordt opgeroepen. Tegen de onzekerheid, die dergelijk contracten voor werknemers meebrengen, biedt de wet hen bescherming. Zo is er voor de werknemer een mogelijkheid om zich te beroepen op ‘het vermoeden van arbeidsomvang’. Wanneer een werknemer tenminste drie maanden heeft gewerkt dan wordt vermoed, dat de arbeidsovereenkomst een omvang heeft gelijk aan de gemiddelde omvang van de voorafgaande drie maanden. Stel dat een werknemer gedurende drie maanden gemiddeld veertig uur heeft gewerkt en In de vierde maand twintig uur werkt. Ondanks het verminderde aantal arbeidsuren kan de werknemer zich in dat geval beroepen op een arbeidsomvang van veertig uur per maand. Kortom voor werkgevers is het dus oppassen geblazen: een Nul-urencontract en een Min/max-contract heeft na verloop van drie maanden vrijwel dezelfde gevolgen als een arbeidsovereenkomst met een vast aantal overeengekomen uren.

Personen- en Familierecht
Kind (en derhalve ook verzorgende partner) moet terug verhuizen wegens belemmering van de andere ouder bij de betrokkenheid van het kind.
Wanneer ouders met kinderen uit elkaar gaan gebeurt het regelmatig, dat één van de ouders dichter bij haar of zijn het werk gaat wonen of voor een nieuwe relatie gaat verhuizen naar een plaats ver van de andere ouder vandaan. Voor de niet verhuizende partner met gezamenlijk gezag kan dit tot problemen leiden. Wanneer de verzorgende partner met de kinderen vele kilometers verderop gaat wonen, kan de andere ouder belemmerd worden bij de dagelijkse betrokkenheid van het kind. Op 4 september 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2014:6899) uitspraak gedaan in een zaak waarin is bepaald dat het kind terug moest verhuizen, omdat door deze verhuizing de andere ouder met het gezamenlijk gezag in de omgang met het kind werd belemmerd. Doordat het kind terug moest verhuizen, hield dit impliciet ook in dat de verzorgende partner terug moest verhuizen. Wij adviseren dan ook niet met de kinderen te verhuizen en de andere ouder voor een voldongen feit te stellen. In veel gevallen leidt dit tot de verplichting om terug te gaan naar de oude woonplaats.

Het is dan ook raadzaam voorafgaand aan een verhuizing toestemming van de andere ouder te vragen en mocht deze toestemming niet worden verleend de kwestie voor te leggen aan de rechter en de rechter om vervangende toestemming voor verhuizing te vragen.

Mw. mr. M.J.S. Linssen is gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en heeft hier al bijna vijftien jaar ervaring mee. Graag staat zij u met raad en daad bij!

Incassokosten
Een interessante uitspraak over het vorderen van incassokosten.
Sinds 1 juli 2012 geldt er een bovengrens aan incassokosten die bij een consument in rekening mogen worden gebracht. Deze grens wordt bepaald door het hanteren van een bepaald percentage van de hoofdsom van de vordering. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

HoofdsomToepasselijk percentageMaximum
de eerste € 2.500,-15% (minimaal € 40,-)€ 375,-
de volgende € 5.000,-10%€ 625,-
de volgende € 10.000,-5%€ 875,-
de volgende € 200.000,-1%€ 2.775,-
over het meerdere0,5%€ 6.775,-

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat een consument bovengenoemde kosten direct verschuldigd is na het verstrijken van de bekende 14-dagen-brief. Voorwaarde is wel dat in deze brief de gevolgen van niet-betaling en het correcte bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten worden vermeld. Voor vergoeding van deze kosten zijn dus geen nadere incassohandelingen vereist; het verstrijken van voornoemde termijn is al voldoende om deze kosten te mogen vorderen.

Doet u geen zaken met een consument maar met iemand die handelt in beroep of bedrijf? Dan kunt u in uw algemene voorwaarden een hoger bedrag wegens incassokosten vermelden; bijvoorbeeld minimaal € 125,-.

Helaas leert de ervaring dat een debiteur niet meer schrikt van een aanmaning van een niet- advocaat. Meestal reageert hij wel op een sommatie van ons kantoor. Ons kantoor is gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen: van een eerste sommatie tot en met de executie van het vonnis.

Op deze website staan onder incasso onze incassotarieven vermeld. Deze tarieven zijn beduidend lager dan de gangbare tarieven.

Heeft u een vordering op een debiteur? Mr. Koppelaar is al meer dan dan 30 jaar advocaat en naast het Arbeidsrecht en Bouwrecht is het behandelen van incassozaken zijn specialisme.

Koppelaar & Linssen staat u graag met raad en daad bij!

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Of heeft u een andere juridische vraag? Middels de contactpagina kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.