MENU
MENU

Omgangsregeling/ Zorgregeling

Recht op Omgang

Als je kinderen hebt gekregen met je ex-partner, dan staat het welzijn van het kind natuurlijk voorop. Ouders hebben recht op omgang met hun kinderen en andersom.

Verschil Omgangsregeling en Zorgregeling

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken onderling verdelen. Als één ouder het gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af.

Een misverstand is dat omgang inhoudt ‘een weekend in de veertiendagen en de helft van de schoolvakanties en feestdagen’. Ook is het niet zo dat er altijd een 50-50% zorgregeling zal komen. Bij het vaststellen van een omgangsregeling spelen diverse factoren een rol, bijvoorbeeld de verdeling tijdens het huwelijk, de leeftijd van het kind en de werktijden en woonsituatie van de ouders.

Het belang van het kind staat altijd centraal. Leeftijd speelt doorgaans een grote rol. Kleine kinderen hebben immers andere behoeften dan grotere kinderen. Voor kleine kinderen is frequentie van belang en voor grote kinderen is structuur van belang.

Vastleggen van afspraken

In een zorgregeling of omgangsregeling worden de afspraken vastgelegd over het contact tussen het kind en de ouder(s). Dit kan gaan om daadwerkelijke omgang, maar ook om andere contacten, zoals telefonisch contact of WhatsApp. Er is geen standaard zorgregeling of omgangsregeling. Zolang de ouders het eens zijn over de zorgregeling of omgangsregeling, kan er worden afgesproken wat zij wensen. Een omgangsregeling of zorgregeling is goed wanneer de ouders er mee kunnen leven en de kinderen er tevreden over zijn.

Uiteraard heeft het de voorkeur als ouders – eventueel in overleg met hun advocaat – proberen samen tot een regeling te komen. Wanneer dat niet mogelijk is kan een verzoek bij de rechtbank tot vaststelling van omgang worden ingediend. Wij hebben ruime ervaring en kunnen problemen bij de omgang voorkomen of verhelpen, door passende oplossingen aan te dragen. Komt langs voor een vrijblijvend eerste gesprek. Neem contact met ons op om een afspraak te maken op ons kantoor in Waardenburg.