MENU
MENU

Ons Kantoor

Onze cliënten zijn zowel particulieren als het midden- en kleinbedrijf in Zaltbommel en Geldermalsen en omgeving. Wij hebben de benodigde expertise in huis om onze cliënten bij de meest uiteenlopende juridische problemen bij te staan. Dat is ook nodig om als huisadvocaat op te treden voor u persoonlijk of voor uw bedrijf. Wij hechten eraan om een duurzame relatie op te bouwen met onze cliënten. Onze werkwijze is persoonlijk, informeel en kenmerkt zich door korte communicatielijnen. Tijdens het eerste gesprek maken wij een globale beoordeling van uw zaak. Vervolgens wordt na een grondige analyse van uw zaak in nauw overleg met u gewerkt aan een effectieve en voortvarende aanpak van uw probleem. Uw eigen mening is daarbij uiteraard van belang. Op basis van de gekozen werkwijze en aanpak zullen wij zo goed mogelijk een beraming van de kosten geven. Als uw zaak naar onze inschatting weinig kans van slagen heeft hoort u dat zo spoedig mogelijk, zodat u geen onnodige kosten hoeft te maken. Indien uw zaak zich daarvoor leent kunnen wij een vaste prijsafspraak maken of het tarief afhankelijk stellen van het te behalen resultaat. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dienen wij een verzoek daartoe in bij de Raad voor Rechtsbijstand. (www.rvr.org) Desgewenst kunt u zelf onderzoeken of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Ons kantoor maakt geen verschil tussen betalende cliënten of cliënten die procederen op basis van toevoegingen. U ontvangt maandelijks een declaratie van de verrichtte werkzaamheden en kosten zodat u aan het eind niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Voordat wij namens u een procedure starten onderzoeken wij eerst of de mogelijkheid bestaat om de zaak te schikken. Uw privacy is bij ons gewaarborgd; zowel door het beroepsgeheim als de uiterst vertrouwelijke werkwijze. De advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ons kantoor en de daaraan verbonden advocaten en medewerkers dienen zich te houden aan de Wet- en Regelgeving Advocatuur. De advocaten hebben conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van max 500.000 per gebeurtenis.

Advocaten / Medewerkers

R.A.D. Koppelaar
M.J.S. Linssen
M. Goes

Mr. Ronald Koppelaar is meer dan 30 jaar werkzaam in de advocatuur. Na afronding van zijn studie aan de Rijksuniversiteit Leiden is hij advocaat geweest in Rotterdam en Bergen op Zoom. Sedert 2001 heeft hij de praktijk uitgeoefend in de Bommelerwaard. Hij beoefent de algemene advies- en procespraktijk ten behoeve van ondernemers en particulieren. Binnen het ondernemingsrecht is hij gespecialiseerd in Arbeidsrecht, bouwrechtzaken en incassozaken en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten en de Vereniging van Incasso-advocaten. Ronald staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht, Huurecht en Verbintenissenrecht. Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr. Marjo Linssen is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam in de advocatuur. Als advocaat heeft zij zich met name toegelegd op de gebieden: Personen- en familierecht (waaronder echtscheidingsrecht, kinder- en partneralimentatie, erkenning en ontkenning van het vaderschap, naamswijziging ), Erfrecht. Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur: Marjo staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Erfrecht, Familierecht: echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Deze registraties verplichten haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mw. Mecheline Goes is sinds 2009 verbonden aan ons kantoor als secretaresse. Binnen deze functie is zij tevens het eerste aanspreekpunt van kantoor.

Tarieven

Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van een drietal elementen: het basisuurloon, het aantal aan de zaak bestede uren/minuten en de eventuele bijzondere factoren van de zaak. De berekening is in principe het totaal aan de zaak bestede aantal uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief en vermenigvuldigd met de in uw zaak mogelijk toepasselijke factoren.

Gefinancierde Rechtshulp

Het kantoor biedt ook gefinancierde rechtshulp aan (toevoegingen). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen, zulks geheel en uitsluitend ter bepaling van de Raad voor Rechtsbijstand, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage aan honorarium. De advocaat declareert na afloop van het advies of de procedure bij de Raad voor Rechtsbijstand het restant van zijn honorarium.