MENU
MENU

Scheiden of uit elkaar

Nadat u de beslissing heeft genomen om niet meer verder te gaan met uw partner en te willen scheiden, komt er veel op u af. U heeft veel vragen en wilt daar zo snel mogelijk een antwoord op. Als u kinderen heeft, wilt u de scheiding voor hen zo vlot en pijnloos mogelijk laten verlopen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet de scheiding bij de rechtbank worden geregeld. Als er kinderen zijn, is een ouderschapsplan verplicht.

Doordat u midden in een emotionele achtbaan zit, heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig die de zakelijke kant kan beoordelen en up-to-date juridische kennis bezit. Het heeft altijd de voorkeur een scheiding in onderling overleg te regelen. De in overleg gemaakte afspraken blijken op de langere termijn voor meer tevredenheid te zorgen. Dit onderlinge overleg kan worden gevoerd met één advocaat die voor u samen optreedt, maar kan ook worden gevoerd als beide partijen een eigen advocaat hebben. Dan worden er zogeheten viergesprekken gevoerd, om met elkaar te praten over de te maken afspraken. In overleg wordt dan een ouderschapsplan (afspraken rond de kinderen) en een convenant (financiële afspraken) opgesteld.

Soms lukt het niet om de scheiding in overleg te regelen, maar moet een rechter de beslissingen uiteindelijk nemen. Procederen betekent niet automatisch dat het een vechtscheiding wordt, integendeel. Wij vinden dat bij een scheiding de kinderen altijd voorop moeten staan en dat modder gooien een scheiding nooit makkelijker heeft gemaakt.

Ook nadat u al gescheiden bent, kunnen er conflicten zijn. Over de kinderen, of financieel. Soms zijn er geen afspraken over de financiën gemaakt en wilt u dat alsnog. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

Als u graag telefonisch vragen wilt stellen, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.