Naar boven
MENU
MENU

Valkuilen bij samenwonen en verbouwen van de woning

Valkuilen bij samenwonen en verbouwen van de woning

Het gebeurt regelmatig dat partijen gaan samenwonen in de woning die aan een van de partijen toebehoort. Voor een verbouwing wordt financiering aangevraagd bij de bank en de bank vraagt zekerheid te verschaffen. De samen wonende niet eigenaar heeft zich – evenals de eigenaar van de woning hoofdelijk verbonden, hetgeen betekent dat de bank tegenover ieder  het recht heeft op nakoming ten aanzien van de gehele schuld.

In deze casus die speelde bij Rechtbank Rotterdam beëindigen partijen de samenwoning en de partij die niet eigenaar is van de woning, in deze casus de vrouw , verlaat de woning. De vrouw vraagt de bank om haar te ontslaan uit de hypothecaire verplichting. De bank weigert. Vervolgens vraagt de vrouw aan de man om de bank te vragen haar te ontslaan uit de hypothecaire verplichting. De bank weigert.

De vrouw vordert vervolgens dat man de voormalige echtelijke woning verkoopt dan wel tot herfinanciering overgaat, omdat bank weigert haar te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

De Rechtbank stelt echter dat indien de vrouw de destijds met de bank gemaakte afspraak wenst te herzien, zij daartoe in overleg met de bank dient te treden. Immers, enkel een schuldeiser kan een schuldenaar ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het feit dat de bank het eerdere (door de man gedane) verzoek tot haar ontslag niet heeft ingewilligd, kan er niet toe leiden dat de man thans kan worden verplicht tot het aflossen van de gehele hypothecaire schuld door het aangaan van een herfinanciering dan wel verkoop van de woning.

De Rechtbank is van mening dat de door vrouw ervaren druk onvoldoende is om te rechtvaardigen dat de man zijn woning, waarin hij met zijn nieuwe partner woont en die hij volledig in eigendom heeft, dient te verkopen. Ook herfinanciering is geen optie. Volgt afwijzing van de vordering en veroordeling van de vrouw in proceskosten.

Met andere woorden gaat u samenwonen in een woning die in eigendom toebehoort aan een van de partijen en u wilt een financiering aangaan, vraag dan eerst om juridisch advies. Dat kan u veel problemen in de toekomst besparen.

Koppelaar & Linssen Advocaten kan al uw vragen omtrent samenwonen beantwoorden.