MENU
MENU

WANNEER BESTAAT HET RECHT OP REISKOSTENVERGOEDING VOOR UITZENDKRACHTEN?

Wettelijk gezien bestaat er geen recht op reiskostenvergoeding. Uw werkgever moet alleen een reiskostenvergoeding betalen als dit is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst bedrijfsreglement of CAO.

Op uitzendkrachten zijn twee cao’s van toepassing: de CAO geldend tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, in veel gevallen de ABU-CAO, en de inleners-CAO geldend tussen de uitzendkracht en het bedrijf waar de uitzendkracht daadwerkelijk werkzaamheden verricht.

Een inlenersbeloning is een beloning die erop gericht is dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige werknemers van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de CAO van de inlener worden betaald.

Volgens de ABU-CAO heeft een uitzendkracht in het kader van de genoemde inlenersbeloning recht op dezelfde kostenvergoedingen als de werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht, indien en voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen. Hieronder valt ook de reiskostenvergoeding. Het is een arbeidsvoorwaarde die uit de CAO blijkt.

Voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen gelden aanvullende regels ten aanzien van de kostenvergoeding(en):

  • Wanneer de uitzendkracht gebruik maakt van eigen vervoer om naar het werk te komen, terwijl de uitzendonderneming ook vervoer organiseert, dan kan sprake zijn van een reiskostenvergoeding, zoals in het voorgaande genoemd.
  • Indien er geen sprake is van een reiskostenvergoeding, kan een redelijke eigen bijdrage voor het vervoer overeengekomen worden tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, indien de uitzendkracht gebruik maakt van het vervoer dat door de uitzendonderneming is georganiseerd.
  • Wanneer sprake is van een reiskostenvergoeding bij gebruik van eigen vervoer door de uitzendkracht, maar de uitzendkracht maakt gebruik van het door de uitzendonderneming georganiseerde vervoer, dan is dit georganiseerde vervoer door de uitzendonderneming voor de uitzendkracht gratis.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact op Koppelaar & Linssen Advocaten.