MENU
MENU

WANNEER ONTSTAAT ER EEN UITZENDOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD?

WANNEER  ONTSTAAT ER EEN UITZENDOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD?
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 is de regelgeving die geldt voor het aantal contracten voor bepaalde tijd dat de uitzendonderneming met de uitzendkracht mag sluiten, veranderd. Ook is de duur van de periode, waarin gebruik mag worden gemaakt van contracten voor bepaalde tijd gewijzigd. Hieronder zet ik de drie fasen uit het fasen systeem uiteen.
FASE A
De uitzendkracht start bij aanvang van zijn dienstverband in fase A. Fase A duurt           78 gewerkte weken. Dat betekent dat de uitzendkracht werkzaam is in fase A zolang hij nog niet in meer dan 78 weken heeft gewerkt. De uitzendkracht werkt in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij een detacheringsovereenkomst is overeengekomen. In fase A is de uitzendonderneming alleen loon verschuldigd over de daadwerkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren. Als de uitzendkracht niet werkt ontvangt hij dus geen loon, tenzij de uitzendonderneming en de uitzendkracht anders zijn overeengekomen.
FASE B
De uitzendkracht is werkzaam in fase B wanneer het dienstverband binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A wordt voortgezet. Met ingang van 1 juli  2015 bedraagt de duur van fase B vier jaar. In fase B mogen dan nog maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. De uitzendkracht is in fase B werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan in fase B geen gebruik worden gemaakt.
FASE C
De uitzendkracht is werkzaam in fase C wanneer het dienstverband binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B wordt voortgezet. In fase C is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.