Naar boven
MENU
MENU

Wanneer wordt de vakantietoeslag of worden de vakantiedagen uitbetaald en hoeveel bedragen deze onder de ABU en NBBU-CAO?

WANNEER WORDT DE VAKANTIETOESLAG OF WORDEN DE VAKANTIEDAGEN UITBETAALD EN HOEVEEL BEDRAGEN DEZE ONDER DE ABU-CAO EN NBBU-CAO?

 

ABU-CAO

Vakantietoeslag

Volgens de ABU-CAO heeft de uitzendkracht recht op 8% vakantiebijslag van het feitelijk loon over de gewerkte dagen, vakantiedagen en feestdagen. De vakantiebijslag waarop de uitzendkrachten krachtens de CAO aanspraak hebben verworven wordt in de eerste week van juni van elk jaar automatisch aan de uitzendkracht uitbetaald. Wanneer de uitzendkracht echter een aaneengesloten vakantie opneemt van ten minste vijf werkdagen  keert de uitzendonderneming de opgebouwde vakantietoeslag desgevraagd eerder dan de eerste week van juni uit.

Indien en zodra de uitzendovereenkomst eindigt binnen de termijn van 78 weken waarin de uitzendkracht voor dezelfde uitzendorganisatie heeft gewerkt in fase A[1] en er niet aansluitend een nieuwe uitzendovereenkomst volgt, wordt de vakantiebijslag waarop de uitzendkracht krachtens de cao aanspraak heeft verworven, automatisch aan de uitzendkracht uitbetaald. Dit geldt ook wanneer de uitzendkracht in fase A gedurende zes weken geen recht op feitelijk loon heeft verworven.

Vakantiedagen

De uitzendkracht verwerft bij elke volledige gewerkte maand aanspraak op 16 2/3 uur vakantie, of, indien niet een volledige maand is gewerkt, een evenredig deel daarvan.

De uitzendkracht heeft recht op uitkering in geld van zijn vakantiedagen, indien hij bij het einde van de uitzendovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft. De resterende aanspraak op vakantiedagen wordt in de laatste week van ieder kalenderjaar aan de uitzendkracht uitgekeerd, tenzij de uitzendovereenkomst voortduurt in het nieuwe kalenderjaar.

Indien een uitzendovereenkomst met uitzendbeding wordt opgevolgd door een detacheringsovereenkomst, zal de reservering voor vakantiedagen worden omgezet in een evenredige aanspraak op vakantiedagen met doorbetaling van het loon.

Je zit in fase A wanneer je minder dan 78 weken voor dezelfde uitzendorganisatie hebt gewerkt.

 

 

NBBU-CAO

Vakantietoeslag

Volgens de NBBU-CAO heeft elke uitzendkracht recht op vakantiebijslag welke 8 procent bedraagt van het feitelijk loon. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen. De vakantiebijslag wordt uitbetaald in de maand mei op een voor de aanvang van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht aan te geven wijze.

Vakantiedagen

De uitzendkracht heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkmaand is gewerkt. In afwijking hiervan kan op verzoek van de uitzendkracht bij een aaneengesloten vakantie van tenminste vijf werkdagen een zodanig bedrag aan vakantiebijslag worden uitbetaald, als waarop de uitzendkracht op dat tijdstip aanspraak heeft verworven.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Koppelaar & Linssen Advocaten

 

[1] Je zit in fase A wanneer je minder dan 78 weken voor dezelfde uitzendorganisatie hebt gewerkt.