Naar boven
MENU
MENU

Alimentatie per 1 januari 2023

Wat verandert er aan de berekening van de partneralimentatie ?

De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt 1 januari 2023 met nieuwe aanbevelingen die de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperken. Daarvoor wordt een nieuw begrip ingevoerd: het woonbudget. Aan de hand daarvan wordt de financiële draagkracht van partijen bepaald. De expertgroep spreekt over aanbeveling maar in de praktijk zijn dit DE rekenregels waarmee rechtbanken de alimentatie berekenen.

Op dit moment wordt bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie rekening gehouden met de werkelijke woonlasten. Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt al geruime tijd gerekend op basis van een forfaitaire woonlast van 30% van het NBI.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt bij de berekening van de draagkracht voor partneralimentatie in beginsel geen rekening meer gehouden met de daadwerkelijke woonlasten, maar met een zogenaamd “woonbudget” van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Vanaf 2023 zal dan ook bij zowel kinder- als partneralimentatie worden gerekend met een “woonbudget” bij de bepaling van de draagkracht.

Waarom wordt de berekeningsmethode voor partneralimentatie aangepast?

Eén systeem levert naar mening van de Expertgroep voor wat betreft de woonlasten bij het bepalen van de draagkracht eenvoud en een meer voorspelbare uitkomst op.