MENU
MENU

Gezag

Ouderlijk Gezag

Een minderjarig kind staat altijd onder gezag van een of meer volwassenen. Deze volwassenen hebben het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen.

Wat betekent het om ouderlijk gezag te hebben over een kind? Het betekent dat je bepaalde rechten en plichten hebt. Je moet het kind opvoeden en verzorgen. Je bent de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Dat betekent dat je beslissingen mag nemen voor het kind. Bijvoorbeeld of je kind een bepaalde operatie moet ondergaan. Welke woonplaats je kind heeft. Of naar welke school je kind gaat. Het betekent ook dat je erop wordt aangesproken als je kind schulden maakt of schade veroorzaakt.

Niet automatisch gezag

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Misverstanden over ouderlijk gezag

Zo bestaat het idee dat erkenning leidt tot gezag. Als een ongehuwde vader zijn kind heeft erkend, dan verkrijgt hij nog niet het ouderlijk gezag. Erkenning is een juridische procedure waardoor er tussen vader en kind een familierechtelijke band ontstaat. Erkenning leidt er bijvoorbeeld toe dat het kind van de vader erft, maar daarmee is de vader nog niet de wettelijk vertegenwoordiger.

Daarnaast bestaat het idee dat geen gezag, geen alimentatie Het is geen vereiste dat een vader gezag heeft over zijn kind, wil hij alimentatieplichtig zijn. De onderhoudsplicht van een (biologische) ongehuwde vader berust namelijk niet op bepaalde rechten die een vader heeft maar op de omstandigheid dat hij het kind – kort gezegd – heeft verwekt.

De moeder en Gezag

Een moeder heeft altijd gezag Een moeder krijgt bij de geboorte automatisch het gezag over het kind zodra het kind geboren is en de moeder tenminste 18 jaar oud is. Indien de moeder jonger is dan 18 jaar maar ouder dan 16 jaar, dan kan de moeder zich meerderjarig laten verklaren door de rechtbank zodat zij  bevoegd is  tot uitoefening van het gezag over haar kind.

Gezag en voogdij is niet het zelfde

Veel mensen gebruiken het woord ‘voogdij’ als ze eigenlijk ‘ouderlijk gezag’ bedoelen. Voogdij gaat pas een rol spelen als er niemand meer is met ouderlijk gezag. Dat kan dus alleen in de volgende situaties:

als beide ouders zijn overleden;

of als één ouder het eenhoofdig gezag had, en overleden is

of bij een gerechtelijke ondertoezichtstelling (OTS).

Kom langs voor een vrijblijvend eerste gesprek. Neem contact met ons op om een afspraak te maken op ons kantoor in Waardenburg.