Naar boven
MENU
MENU

Partneralimentatie in 2020

Volgende jaar verandert de duur van de partneralimentatie voor nieuwe scheidingen. Per 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De nieuwe wet geldt alléén voor echtscheidingen van na 1 januari 2020. Als op 1 januari 2020 al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend dan wel de hoogte van de partneralimentatie is vastgesteld, blijft de huidige wet gelden.

Naast de hoofdregel van een maximale duur van 5 jaar zijn er drie uitzonderingen te weten:.

1. Als er sprake is van jonge kinderen (uit het huwelijk voortkomend) dan eindigt het recht op partneralimentatie op het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.
2. Als op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en degene die alimentatie ontvangt, bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, dan moet de partneralimentatie tot de AOW-leeftijd worden betaald.
3. Als op de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is op 1 januari 2020 ouder dan 50 jaar, wordt de alimentatieduur beperkt tot 10 jaar.

Daarnaast vermindert vanaf 2020 geleidelijk de fiscale aftrek van partneralimentatie voor de alimentatieplichtige die in de hoogste belastingschijf valt. Deze laatste maatregel zal niet alleen nieuwe scheidingen treffen maar ook scheidingen van vóór 2020.