Naar boven
MENU
MENU

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Dagelijks blijkt uit berichten in de kranten en op televisie, dat om de Nederlandse economie draaiende te houden en blijvend te kunnen voorzien in de behoefte van de bouwsector, de glastuinbouw, de zorgsector, de horeca en de retail, er aanzienlijk meer werknemers nodig zijn dan er beschikbaar zijn.  Arbeidsmigranten zijn in Nederland inmiddels onmisbaar geworden voor het draaien van de economie. Uitzendbureaus doen er alles aan om in de groeiende behoefte aan arbeidsmigranten te voorzien.

Uitbreiding informatieplicht

Op grond van de nieuwe ‘ Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden‘, moeten werkgevers, waaronder uitzendbureaus, schriftelijk en binnen een week c.q. een maand na aanvang van het dienstverband aan hun werknemers, waaronder hun uitzendkrachten, in hun landstaal informatie verschaffen over:

 • De duur van de normale werktijd per week of dag en rusttijden;
 • De regelingen voor het werk buiten de normale werktijd en de vergoedingen daarvoor;
 • De vakantie-en verlofregelingen;
 • De plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplaats is;
 • De procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijn);
 • De afzonderlijke bestanddelen waaruit het loon bestaat, zoals de verschillende toeslagen(n);
 • De betalingswijze van het loon (meestal giraal);
 • Bij een onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren;
 • Wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren;
 • De naam en het adres van de inlenende onderneming als sprake is van een uitzendovereenkomst;
 • De proeftijd (duur en voorwaarden);
 • Het recht op scholing;
 • Het recht op pensioen.

Wanneer geldt de uitgebreide informatieplicht?

De uitgebreide informatieplicht geldt vanaf 1 augustus 2022. Voor arbeidsovereenkomsten, die voor dit tijdstip zijn aangegaan, geldt dat de werkgever bovenstaande gegevens moet verstrekken als de werknemer daarom verzoekt. De werkgever moet binnen een maand op zo’n verzoek van de werkgever reageren.

 

Geen ontslag of benadeling 

De nieuwe wet biedt de werknemers ook vanaf 1 augustus 2022 extra bescherming. Als een werknemer zich op bovengenoemde rechten beroept, dan mag hij om die reden niet worden ontslagen of worden benadeeld.

 

Conclusie

Net zoals voor Nederlandse werknemers geldt ook voor alle buitenlandse werknemer/uitzendkrachten dat zij recht hebben op een arbeidscontract dat voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf 1 augustus 2022 dient dit arbeidscontract te voldoen aan de regels van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wilt u zich na indiensttreding of ontslag laten begeleiden door ons kantoor of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere arbeidsrechtelijke vragen neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mr. R.A.D.  Koppelaar (koppelaar@koppelaarlinssen.nl) of met zijn tolk Pools, Dariusz Malik (info@konsultacja.nl).